ENKM Objekty Budovy Biskupská mincovna

Biskupská mincovna

Na Sladovnách 1491/4

Komentář

mincovna čp. 1491 s vodárnou a Orlovnou

Barokní budova prošla radikální rekonstrukcí, při které zůstal zachován rozvrh přízemí, dispozice v patře však byla radikálně vybourána a změněna. Průčelí má novou podobu s historizujícími pískovcovými ostěními a novotvar podmíněný snahou o maximální využití prostoru představuje také strmá valbová střecha. Jediným autotentickým detailem fasády zůstala nápisová deska se znakem biskupa Lichtensteina.
V přízemí byla původně expozice mincí. Dnes zrušeno

K pravému průčelí mincovny přiléhá stavba parní vodárny, kterou nechal postavit v letech 1893-1903 arcibiskup Theodor Khon na pozemku biskupského mlýny, který vyhořel v r. 1897. Jedná se o technickou památku a dokumentuje úroveň techniky. Vodárna přtrvala v provozu do r. 1963 a zasobovala užitkovou vodou Podzámeckou zahradu.

V patře nad vodárnou vzniklo později tělovýchovné zařízení nazvané Orlovna. Po r. 2007 zde byla výtvarná galerie, v současnosti je tato část pronajata tanečnímu spolku.

NPÚ

16319/7-6042, 1000126864

Ústřední seznam kulturních památek

16319/7-6042, 1000126864
, zdroj: Patka 7. 12. 2021
zdroj: Patka 7. 12. 2021

Informační smaltované tabulky

Biskupská mincovna

Erby

Lichtenštejn - mincovna

Zdroje

Biskupská mincovna. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-01-31]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.

, zdroj: Patka 7.12.2021
zdroj: Patka 7.12.2021