ENKM Osobnosti Bernard Bartlicius

Bernard Bartlicius

Pseudonym(y)

nar. jako Matěj Peldřimovský/ Bernardus a S. Philippo Nerio

Datum a místo narození

* 13. 2. 1646, Strážnice

Datum a místo úmrtí

† 20. 7. 1716 (70 let), Lipník n. Bečvou

Vzdělání

Piaristické gymnázium ve Strážnici
1664 v Lipníku přijal řádové jméno Bernardus a S. Philippo Nerio
Studia v Lipníku, Hornu a Mikulově
1667 v Olomouci nižší svěcení z rukou biskupa Karla z Lichtenštejna
Studia dokončil v Litomyšli
1671 byl opět v Olomouci vysvěcen na kněze

Zaměstnání

učitel na různých piaristických školách
1686 rektor koleje v Litomyšli
1689 rektor koleje v Kroměříži - důvěrným rádcem a blízkým spolupracovníkem biskupa Karla z Lichtenštejna
spoluzakládal koleje ve Staré Vodě a Příboře
1694 první rektor v Příboře
1697 se vrátil do Kroměříže
1700 zástupce provincie na generální kapitule v Římě, v roce
1706 se vrátil na Moravu a stal se provinciálem

Rodina

otec Václav Peldřimovský

Působil(a)

Kroměříž, Lipník, Řím

Komentář

Utřídil archiv piaristů v Římě a zpracoval historii řádu.
Je patrné české a slovanské barokní vlastenectví a vztah k českému jazyku. Jeho dílo nevyšlo tiskem, ale bylo v mnoha opisech šířeno v piaristických kolejích. Lze jej považovat za počátek českého piaristického dějepisectví.

Zdroje

Bernard Bartlicius. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-04-20]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bernard_Bartlicius

Naposledy aktualizováno: 24. 3. 2022