ENKM Osobnosti Bedřich Zelinka

Bedřich Zelinka

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 8. 11. 1889, Vlčí Doly

Datum a místo úmrtí

† 26. 7. 1942 (52 let), Osvětim

Obor působení

politika, dělnické hnutí, tělovýchova,

Vzdělání

jednotřídka v Dřínově
vyučený truhlář

Zaměstnání

u fi Heimrath v Praze
1915 italská fronta - předstíral nemoc a vrátil se do Kroměříže do lazaretu
1920 kontrolor v okresní nemocenské pojišťovně
zastupitel v Kroměříži
1927–1938 Federace proletářské jednoty - zakoupeny v Kroměříži dva pozemky na Kotojedské ul.
1938 pozemky prodány
1938 zrušil členství v KSČ - formálně

Působil(a)

Kroměříž

Komentář

funkcionář federace Dělnické tělovýchovné jednoty FDTJ
spoluzakladatel dělnického spotřebního družstva Budoucnost
člen sociálně demokratické strany později KSČ
1919 stál u zrodu časopisu Stráž lidu
5. 10. 1941 zatčen a mučen a posléze byl poslán do Osvětimi, kde zahynul za neznámých okolností
byl příliš známou osobností, za své názory ve prospěch proletariátu byl často perzekuován a mnozí s jeho názory nesouhlasili
Bedřich Zelinka, zdroj: ŠUBERT, Josef. Životní portrét Bedřicha Zelinky. Žili a pracovali v Kroměříži. Zpravodaj města Kroměříže. 1980, (3), s. 77.
zdroj: ŠUBERT, Josef. Životní portrét Bedřicha Zelinky. Žili a pracovali v Kroměříži. Zpravodaj města Kroměříže. 1980, (3), s. 77.

Zdroje

MERCOVÁ, Markéta. Kroměřížské ulice: vývoj pojmenování. Kroměříž,: Státní okresní archiv v Kroměříži, Muzeum Kroměřížska, 1999. ISBN 80-85945-19-3.

BEDŘICH Zelinka, pokladník. Kroměříž: Zpravodaj Muzea Kroměřížska, 1989, (2), s. 44-45.

ŠUBERT, Josef. Životní portrét Bedřicha Zelinky. Žili a pracovali v Kroměříži. Zpravodaj města Kroměříže. 1980, (3), s. 77.

Naposledy aktualizováno: 19. 5. 2022