ENKM Osobnosti Bedřich Spáčil

RNDr. Ing. Bedřich Spáčil

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 18. 10. 1898, Kroměříž

Datum a místo úmrtí

† 24. 7. 1974 (75 let), Praha

Obor působení

politika, vzdělávání, odborná literatura

Zaměstnání

bojoval v rakousko-uherské armádě
1918–1919 Československé legie v Itálii - dosáhl hodnosti nadporučíka
profesor finančního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (obor finanční právo a finanční věda)
náměstek ministra financí
1946 byl zvolen poslancem Ústavodárného Národního shromáždění za KSČ, v parlamentu setrval do září 1947, kdy rezignoval

Komentář

Stal se nositelem Italského válečného kříže.
Publikoval četné odborné studie z oboru finančního práva (Veřejné hospodářství československé, Majetkové dávky fyzických osob, Česká měna od dávné minulosti k dnešku nebo Československé finanční právo).
V roce 1948 se podílel na pořádání výstavy 100 let českého národního života v Kroměříži konané v rámci oslav výročí zasedání říšského sněmu. Byl jmenován čestným občanem Kroměříže 19. 5. 1948.MERCOVÁ, Markéta a Vlastimil SOCHOR. Kroměřížský hřbitov. Kroměříž: Státní okresní archiv, 2001. ISBN 80-859-4524-X.

Pohřben(a)

Kroměříž 04/017 - čestný hrob, sektor 4, poloha hrobu na mapě

Hrob

zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/KMHSpacilBedrich.jpg/220px-KMHSpacilBedrich.jpg

Zdroje

Bedřich Spáčil. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-06-17]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

 

MERCOVÁ, Markéta a Vlastimil SOCHOR. Kroměřížský hřbitov. Kroměříž: Státní okresní archiv, 2001. ISBN 80-859-4524-X.

Naposledy aktualizováno: 13. 8. 2022