ENKM Osobnosti Bedřich Rozehnal

Prof. Ing. arch. Bedřich Rozehnal DrSc.

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 2. 6. 1902, Třebětín u Boskovic (dříve Střebětín u Letovic)

Datum a místo úmrtí

† 11. 6. 1984 (82 let), Brno

Obor působení

architektura, stavebnictví, publicistika

Vzdělání

1922 na II. České státní reálce v Brně - maturita
1922–1931 architektura na České vysoké škole technické v Brně

Zaměstnání

1922–1924 jako učitel na obecných školách ve Voděradech a ve Svitávce
1924–1926 jako kreslič a projektant v projekční kanceláři Masarykovy university v Brně
1927 pracoval v projekční kanceláři Zemské správy v Brně
1928 byl zaměstnán v projekční kanceláři Ing. arch. Stanislava Kučery v Brně
1928–1933 v kanceláři prof. Ing. arch. Vladimíra Fischera v Brně
1938 založil vlastní projektovou kancelář v Brně
1946–1948 chirurgický pavilon okresní nemocnice v Kroměříži
1960–1962 byl ve vykonstruovaném procesu za údajné rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví
1968 rehabilitován - vědecký pracovník na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně
1969 byl ustanoven ředitelem Ústavu tvorby životního prostředí VUT Brno. Tento ústav byl v roce 1971 převeden na Univerzitu J. E. Purkyně a posléze roku 1973 bezdůvodně zrušen.
1973 projekční oddělení Krajského ústavu národního zdraví v Brně

Rodina

manželka Ludmila Zapletalová

Působil(a)

Kroměříž

Komentář

V roce 1933 absolvoval studijní cestu do Švýcarska, Francie, Rakouska, Belgie a Anglie.Ve svém bytě pořádal koncerty komorní hudby, mezi jeho hosty a přátele patřili dirigenti Rafael Kubelík a Bohumír Liška, pianista Josef Páleníček, houslista Alexandr Plocek a violoncellista Miloš Sádlo.
V roce 1950 vysoko ocenil Rozehnalovo dílo (knihu Cesta k řešení nemocniční otázky města Brna) francouzský architekt Le Corbusier.
1955 obdržel cenu Antonína Procházky
1956 mu byla udělena vědecká hodnost doktor technických věd a Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu
1968 Řád práce

Zdroje

Bedřich Rozehnal. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-03-12]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Naposledy aktualizováno: 20. 5. 2023