ENKM Osobnosti Baltazar Fontana

Baltazar Fontana

Pseudonym(y)

Baldassare Fontana

Datum a místo narození

* 26. 6. 1661, Chiasso (dříve Itálie, dnes Švýcarsko)

Datum a místo úmrtí

† 16. 10. 1733 (72 let), Chiass0

Obor působení

výtvarné umění, sochařství

Zaměstnání

autorem bohaté štukové výzdoby salla tereny

Komentář

pracoval pro biskupa Karla II. z Lichtenštejna-Kastelkornu
působil v Olomouci (na Hradisku), na Velehradě,, na sv. Kopečku, na zámku v Buchlovicích, kaple sv. Brabory u Buchlova

Sochař specializující se štukování, vyučen v rodném regionu. Pobýval pravděpodobně v Římě, kde poznal práci G. L. Berniniho. Ve službách olomouckého biskupa Karla Liechtensteina-Castelcorno je doložen v roce 1688, spolupracoval s malířem-freskařem Paolo Paganim. Pracoval na biskupském hradě v Hukvaldech, Vyškově a především v Kroměříži, kde vytvořil štukovou výzdobu sala terreny i prvního patra (nedochovala se).
Dalším velkým zákazníkem byli premonstráti z Hradiska u Olomouce, pro něž vytvořil sochařskou výzdobu jak samotné kanonie (mj. knihovny), tak dekoraci venkovské rezidence v Šebetově a poutního kostela na Svatém Kopečku u Olomouce. Velkou realizací byla také výzdoba klášterního kostela na Velehradě. Předpokládá se, že pracoval také na zakázkách v Krakově.

Pohřben(a)

pohřben v kostele sv. Víta v Chiassu (Švýcarsko)

Zdroje

Baltazar Fontana. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-01-12]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

PÁLENÍČEK, Ludvík. Výtvarné umění na Kroměřížsku a Zdounecku. 2. Kroměříž: Osvětové sbory na Kroměřížsku a Zdounecku, 1940.

Naposledy aktualizováno: 14. 12. 2022