ENKM Osobnosti Augustin Navrátil

Augustin Navrátil

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 22. 12. 1928, Lutopecny (u Kroměříže)

Datum a místo úmrtí

† 2. 5. 2003 (74 let), Kroměříž

Obor působení

politika, zemědělství, církev

Vzdělání

vyučený stolař do 1956
vzdělával se samostudiem

Zaměstnání

1957 lisovna kroměřížského podniku PAL-Magneton, odkud byl kvůli svým politickým názorům a kvůli tomu, že nesouhlasil se začleněním pozemků rodiny do místního JZD, 10. září 1957 propuštěn
ČSD - staniční dělník, posunovač a hradlař
1977 se stal signatářem Charty 77

Rodina

manželka Augustina roz. Bazalková (1934-2021)

Působil(a)

Lutopecny, Kroměříž

Komentář

Při svém zaměstnání pečoval o hospodářství a velkou rodinu – se ženou Augustinou měli devět vlastních dětí.
Studoval filosofické, náboženské, historické, politické a právní spisy. Vědom si svých práv, důsledně (a marně) požadoval dodržování zákonů státní mocí.
Patřil k několika málo v ČSSR soukromě hospodařícím rolníkům, tedy k těm, kteří dlouhodobě vzdorovali komunistické kolektivizaci v zemědělství. Hrál důležitou roli při vydávání katolického samizdatu.
Dále sepsal tzv. Kroměřížskou petici, v níž vyzýval státní orgány, aby dodržovaly náboženskou svobodu. Spolu s kroměřížským kostelníkem od Sv. Mořice Janem Pavlíčkem se mu podařilo získat 700 podpisů. Za šíření této petice byl Navrátil v červenci 1978 poslán do psychiatrické léčebny, Jan Pavlíček byl odsouzen na osm měsíců žaláře nepodmíněně.
V roce 1988 Navrátil inicioval další petici (celkově třetí, kterou šířil), která se stala nejmasovější akcí manifestujících odpor proti komunistickému režimu: petici Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů, v níž vznesl požadavky na respektování práv věřících občanů a náboženské svobody. Podepsalo ji 501 590 lidí. Za svůj ostrý protikomunistický a protitotalitní postoj byl dlouhodobě terorizován státní mocí, především za pomoci zneužití psychiatrie. Byla mu diagnostikována paranoia kverulans a následně soudem omezena jeho právní způsobilost. Byl internován ve vazbě a psychiatrické léčebně. V roce 1980 byla podána žádost o navrácení právní způsobilosti, která mu byla navrácena 4. března 1983. Při své internaci v psychiatrické léčebně se setkal i s dalšími případy zneužívání psychiatrie, na které později upozorňoval.

Pohřben(a)

Kroměříž Hradisko 133

Hrob

zdroj: Patka 24.8.2017
zdroj: Patka 24.8.2017

Zdroje

Augustin Navrátil. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2023-07-18]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Augustin Navrátil (foto). Dostupné z: https://search.seznam.cz/?q=Augustin+Navr%C3%A1til&oq=Augustin+Navr%C3%A1til&aq=-1&sourceid=szn-HP&ks=17&ms=11591&sgId=MC41MDE4Njk4OTc2MzQxNzU3IDE2ODk2NjI5NjguMzc5&hpplaceholder=%22Jezy+v+%C4%8CR%22

Naposledy aktualizováno: 18. 7. 2023