ENKM Osobnosti August Benesch

JUDr. August Benesch

Národnost

německá

Datum a místo narození

* 22. 12. 1829, Velký Ořechov

Datum a místo úmrtí

† 19. 4. 1911 (81 let), Kroměříž

Obor působení

právo, politika

Vzdělání

piaristické gymnázium Kroměříž
Filozofická fakulta v Brně
Právnická fakulta v Olomouci, ve Vídni
1854 JUDr.

Zaměstnání

praxe u advokáta A. Pražáka v Brně
civilní a vojenský agent v Brně
1865 jmenování advokátem v Moravské Ostravě
1867 jmenování advokátem v Kroměříži - 1. 1. 1868-31. 12. 1889 kancelář v Jánské ul. 29
1874–1881 starosta města Kroměříže
1870–1873 poslanec Říšské rady
poslanec Moravského zemského sněmu za německou stranu
významný představitel kroměřížské městské spořitelny, později založil německou alternativu spořitelny

Bydliště

bydlel v Kroměříži v rohovém domě (Kovářská ul.-Velké nám.) u radnice
dal zdvihnout nad průčelí balustrádu se čtyřmi múzami podle návrhu architekta Gustava Meretty

Rodina

otec Wenzel Benesch
matka Eugenie Beneschová
manželka Emilie Lauschová *1831
syn August Benesch *1855
dcera Marie Beneschová *1858
dcera Emilie Ida Beneschová *1860

Působil(a)

Kroměříž

Komentář

Nejprve jej chválili a později ho označili za nepřítele slovanského národa, byl to Němec. Nechtěl povolit českou střední školu.
Založil Spolek pro podporu hudby, hudební školu a městský orchestr. Předsedal pěveckému spolku Concordia.
Napsal knihu o Kroměříži a soubor moravských pověstí.

Zdroje

RÁJA, Martin. Opor i nepřítel. Advokáti Vilibald Mildschuh a August Benesch v boji o Kroměříž. In: Osobnost a město: Úloha osobnosti v rozvoji měst na Moravě v 19. století a v první polovině 20. stroletí. Sborník příspěvků z odborné konference. Kroměříž, 3. října 2019. Kroměříž: Moravský zemský archiv v Brně - Státní okresní archiv Kroměříž, 2020, s. 45 -57. ISBN 978-80-88145-43-1.

Naposledy aktualizováno: 6. 12. 2021