ENKM Objekty Budovy Areál sportovního klubu Haná

Areál sportovního klubu Haná

Chropyňská 1923/5

Autor

Ladislav Mesenský

Komentář

Klub českých turistů, založený v Kroměříži v r. 1909, svěřil návrh klubovního pavilonu autorovi regulace Moravy Gustavu Madlmayrovi. Není přitom vyloučeno, že projekt hlavního objektu mohl Gustav Madlmayr konzultovat se svým mladším bratrem, architektem Klaudiem. Malebná stavba klubovního pavilonu se schodišti a terasami byla ohlasem pololidového biedermeierského stavitelství, jednoho z nosných inspiračních proudů vídeňské a šířeji německé architektury posledního předválečného desetiletí. Madlmayr doplnil v r. 1913 areál o budovu převlékárny loděnice Gustinky a o desetiletí později přistavěl pánskou šatnu s tzv. pražírnou v charakteristické podobě neomítané cihly Ladislav Mesenský ml. Všechny stavby byly nesmyslně zbořeny v polovině sedmdesátých let na příkaz ředitele kroměřížské továrny PAL Magneton, n.p. Ing. Štěpána.
Dnes je postaveno malé zázemí pro návštěvníky areálu a volejbalové a tenisové kurty.
, zdroj: Patka 26. 8. 2021
zdroj: Patka 26. 8. 2021

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.