ENKM Objekty Budovy Arcibiskupský pivovar

Arcibiskupský pivovar

Na Kopečku 1537/5

Komentář

Pivovarský areál tvořil součást hospodářského zázemí zámku od doby biskupa Stanislava Pavlovského a prošel stavebním vývojem. Zájem biskupů dokazuje souvislá galerie erbů na jednotlivých budovách. Soubor staveb však chátrá bez využití.
po r. 1655 barokní přestavba
1711 stavební úpravy
1876-1877 rozšíření areálu
1910-1911 celková přestavba

NPÚ

24361/7-6009, 1000135421

Ústřední seznam kulturních památek

24361/7-6009, 1000135421
, zdroj: Patka 7. 12. 2021
zdroj: Patka 7. 12. 2021

Informační smaltované tabulky

Biskupský pivovar

Zdroje

Arcibiskupký pivovar. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-01-31]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.