ENKM Školy Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

Pilařova 3

Arcibiskupské gymnázium bylo založeno olomouckým arcibiskupem kardinálem B.Fürstenberkem v roce 1854 jako tzv. „malý seminář“. Ústav neměl právo veřejnosti. Výuka byla dvojjazyčná (německý a český jazyk) a probíhala na piaristickém gymnáziu. Po roce 1857 piaristické gymnázium z důvodu naplněné kapacity přestalo přijímat studenty z arcibiskupského gymnázia – ústav byl nucen zavést domácí studium a maturitu vykonávali studenti na jiných veřejných gymnáziích. V letech 1857–1860 byla na místě bývalých arcibiskupských stájí a zahrady postavena nová budova ve stylu pozdně romantického historismu podle projektu Erwina von Lipperta. V letech 1910–1913 byla gymnazijní budova rozšířena o přístavbu vedle kostela sv. Mořice. V roce 1911 se olomouckému arcibiskupovi kardinálovi F. S. Bauerovi podařilo pro ústav získat právo veřejnosti. V období 1914–1918 byly prostory gymnázia obsazeny vojskem. V roce 1919 se změnilo gymnázium v jednojazyčné (české). Gymnázium bylo zrušeno v roce 1943, jeho prostory byly zabrány německým vojskem a studenti byli převedeni na kroměřížské reálné gymnázium. Po roce 1945 bylo kroměřížské arcibiskupské gymnázium obnoveno, v roce 1948 zestátněno a v roce 1950 došlo k jeho zrušení. Od roku 1991 bylo z podnětu arcibiskupa Františka Vaňáka arcibiskupské gymnázium v Kroměříži opět obnoveno a ke studiu jsou přijímány i dívky.

Historické názvy

1854 – Arcibiskupské gymnázium Kroměříž (založení)
1914 – prostory obsazeny vojskem
1919 – obnoveno
1943 – zrušeno
1945 – obnoveno
1950 – zrušeno arcibiskupské gymnázium
1991 – obnoveno arcibiskupské gymnázium

Webové stránky

agkm.cz
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, zdroj: Patka 30. 3. 2022
zdroj: Patka 30. 3. 2022