ENKM Objekty Budovy Arcibiskupské gymnázium (budova)

Arcibiskupské gymnázium (budova)

Pilařova 3/3

Autor

Antonín Zajíček

Komentář

Jedna z posledních velkých církevních staveb vznikla mezi zámkem a kostelem sv. Mořice na místě obydlí arcibiskupských úředníků a zahrad při hradbách. Monumentální areál gymnázia představuje pokus vložit mezi stávající dominanty kostela a zámku novou hmotu. Zmírnit ji měl náznak čestného dvora, stylově naopak zvýraznit plášť pojatý v duchu francouzské neorenesance s výrazným rizalitem a atikovým štítem.

další informace viz školy
, zdroj: Patka 3. 4. 2022
zdroj: Patka 3. 4. 2022

Informační smaltované tabulky

Budova žákovského internátu (dnes arcibiskupské gymnázium)

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.