ENKM Osobnosti Antonín Urban

Antonín Urban

Datum a místo narození

* 1880, Zábřeh

Datum a místo úmrtí

† 12. 2. 1916 (36 let), Bělehrad

Obor působení

církev, politika, vzdělávání

Zaměstnání

poslanec moravského sněmu
vysvěcen 1903
kaplan u P. Marie v Kroměříži
městský zastupitel
kurát nemocnice v Bělehradě

Komentář

Prošel bojišti v Srbsku, Černé Hoře a Albánii.
Při cestě pěšky do Bělehradu, se nachladil a onemocněl tyfem. Zemřel v Bělehradě.
Kroměřížská orelská župa nesla jeho jméno.
Antonín Urban, zdroj: PETERA, Václav. Géniové církve a vlasti. Rkp. Praha 1964.
zdroj: PETERA, Václav. Géniové církve a vlasti. Rkp. Praha 1964.

Zdroje

PETERA, Václav. Géniové církve a vlasti. Rkp. Praha 1964.

Naposledy aktualizováno: 4. 9. 2023