ENKM Osobnosti Antonín Tomáš Beck

Antonín Tomáš Beck

Datum a místo narození

* 20. 12. 1835, Rychnov nad Kněžnou

Datum a místo úmrtí

† 1908 (72 let), Kroměříž

Obor působení

umění, sochařství

Vzdělání

Vyučil se u svého otce Antonína Karla B. (1810–?), malíře a řezbáře v Rychnově nad Kněžnou.

Zaměstnání

pracoval u několika sochařů a řezbářů v Čechách, v Německu a ve Vídni
1862 se usadil v Kroměříži
mistrem svého oboru na výzdobu kostelů na střední Moravě.

Rodina

syn Jan Antonín Beck
syn Beck Adolf (nar. 1865)

Komentář

1873 zakoupil dům v Kroměříži
Vytvořil sochy sv. Cyrila a Metoděje pro kostel na Hostýně
Do Kroměříže dodal sochy stejných světců a sv. Václava - původně umístěny na starém mostě, později přeneseny ke kostelu Bl. Panny Marie - původní socha sv. Václava je v Hradisku a sv. Václav u kostela je dílem jeho syna Jana
Sochy pro budovu učitelského ústavu (Komenský, Stolička, Ressl, Littrov)
Do Kokor u Přerova tři sochy světců
Pro kostel v Hradisku zhotovil oltář a většinu prací řezbářských a sochařských
Do Brna pomník Františka Sušila
Pro uherský Szeged vytvořil 1893–94 se syny Janem a Stanislavem Boží hrob
Zakladatel velké umělecké dílny v Kroměříži


SEKYRKA, Tomáš. Antonín Tomáš Beck 20. 12. 1835 - srpen 1908. Biografický sborník českých zemí [online]. Akademie věd České republiky [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php/BECK_Anton%C3%ADn_Tom%C3%A1%C5%A1_20. 12. 1835-1908

Pohřben(a)

Kroměříž 01/001-002, sektor 1, poloha hrobu na mapě

Hrob

zdroj: Patka 1.1.2021
zdroj: Patka 1.1.2021

Zdroje

MERCOVÁ, Markéta a Vlastimil SOCHOR. Kroměřížský hřbitov. Kroměříž: Státní okresní archiv, 2001. ISBN 80-859-4524-X.

SEKYRKA, Tomáš. Antonín Tomáš Beck 20.12.1835 - srpen 1908. Biografický sborník českých zemí [online]. Akademie věd České republiky [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: biography.hiu.cas.cz

PÁLENÍČEK, Ludvík. Výtvarné umění na Kroměřížsku a Zdounecku. 2. Kroměříž: Osvětové sbory na Kroměřížsku a Zdounecku, 1940.

Naposledy aktualizováno: 11. 9. 2023