ENKM Osobnosti Antonín Procházka

Antonín Procházka

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 5. 3. 1901, Kroměříž

Datum a místo úmrtí

† 2. 7. 1981 (80 let), Kroměříž

Obor působení

hudba

Zaměstnání

Od 20. let 20. století se věnoval skládání duchovní hudby, písní i operet
1941 založil Hanáckou filharmonii, kterou vedl 35 let
1952 musel opustit zaměstnání v Kroměříži a odejít do Ostravy do dolů
1956 návrat do Kroměříže
1956–1978 varhaník v kostele P. Marie

Bydliště

Na domě č. p. 44 na Velkém náměstí, kde Antonín Procházka žil se svou rodinou, je od roku 2001 umístěna pamětní deska.

Rodina

syn Antonín Procházka (herec)

Působil(a)

Kroměříž

Pohřben(a)

Kroměříž 13/078, sektor 13, poloha hrobu na mapě

Pamětní deska

Hrob

zdroj: Patka 19.11.2021
zdroj: Patka 19.11.2021

Zdroje

Regionální autority: Antonín Procházka. In: Knihovna Kroměřížska: katalog [online]. [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: kromeriz.tritius.cz

ŠINDLER, Marek. Čtvrtstoletí od úmrtí kroměřížského rodáka. Kroměřížský zpravodaj. 2006, 1, (6), s.28.

Naposledy aktualizováno: 4. 6. 2023