ENKM Osobnosti Antonín Hirnle

Antonín Hirnle

Datum a místo narození

* 8. 8. 1759, Kroměříž

Datum a místo úmrtí

† 16. 1. 1824 (64 let), nezjištěno

Obor působení

církev, vzdělávání

Zaměstnání

řeholník cisterciáckého řádu velehradského kláštera
opustil řád
1791 ho biskup Ferdinand Kindermann pověřil založením pokračovací školy pro dívky
1802 sídelním kanovníkem v Litoměřicích
1815 kancléř pražského arcibiskupství a děkanem kapituly ve Staré Boleslavi

Rodina

Komentář

seminaristům, kteří projevovali hlubší zájem o teologii, vědecké vzdělání, mravní a slušný život zařizoval výhodnější kaplanská místa nebo fary

jeho kmotrem byl malíř Franz Anton Maulbertsch
Byl tvrdý germanizátor, patřící k radikálním řešitelům národnostních otázek ve prospěch Němců.
Hirnle byl zásadním nepřítelem obrozenectví, osvícenství.

Zdroje

Antonín Hirnle. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-01-12]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Naposledy aktualizováno: 6. 2. 2023