ENKM Osobnosti Antonín Dostálek

Antonín Dostálek

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 28. 9. 1882, Hulín

Datum a místo úmrtí

† 9. 8. 1938 (55 let), Brno

Obor působení

hudba

Vzdělání

Obecná škola Hulín
1901 maturita na kroměřížském gymnáziu
1901–1902 kněžský seminář v Olomouci
soukromá studia hudby u skladatele Josefa Nešvery
1903 učitelský ústav v Kroměříži
po 1918 dokončení studií na filozofické fakultě v Brně
absolvoval univerzitní kurzy v Oxfordu

Zaměstnání

učil v Chropyni a Moravském Krumlově
profesor na Obchodní akademii v Košicích - zapojil se do kulturního života ve městě a propagoval moderní českou hudbu (např. Janáčka, Martinů, Suka a Nováka)

Působil(a)

Kroměříž, Košice, Chropyně, Moravský Krumlov

Komentář

patřil k prvním členům Pěveckého sdružení moravských učitelů, jednoho z nejvýznamnějších hudebních těles Moravy 20. století
jako vynikající klavírista často doprovázel i sólisty

Zdroje

Antonín Dostálek. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-10-22]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Dostálek Antonín: Osobnosti Hulína. In: Městská knihovna v Hulíně [online]. Hulín [cit. 2020-10-22]. Dostupné z: www.knihovnahulin.cz

Naposledy aktualizováno: 22. 10. 2020