ENKM Osobnosti Antonín Breitenbacher

Doc. PhDr. ThDr. Antonín Breitenbacher

Pseudonym(y)

Josef Jiří Breitenbach

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 12. 2. 1874, Uherské Hradiště - Jarošov

Datum a místo úmrtí

† 8. 8. 1937 (63 let), Kroměříž

Obor působení

církev, muzejnictví, archivnictví, knihovnictví, dějiny, vzdělávání

Vzdělání

1884–1892 gymnázium v Uherském Hradišti
bohoslovecká fakulta Olomouc 1892–1896
1896–1898Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
1898–1903 univerzita Innsbruck (doktorát 1903)

Zaměstnání

1903–1921 učil na arcibiskupském gymnáziu - zeměpis, dějepis
1915–1937 knihovník v zámecké knihovně
zpracoval zámecký archiv a sbírky, napsal Dějiny arcibiskupké obrazárny i katalog a Hudební archiv kolegiátního kostela sv. Mořice v Kroměříži
docent MU Brno
byl také archivářem olomoucké arcidiecéze

Bydliště

Kroměříž

Komentář

syn čtvrtláníka Josefa Breitenbachera z Jarošova

napsal přes 80 odbor. prací - odborné články v Časopise archivní školy a v Časopise Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci
člen historické komise pro vydávání pramenů dějin moravských při Matici moravské
člen Královské české společnosti nauk v Praze

V Kroměříži na Regentském domě na Velkém náměstí č.p. 39 je umístěna pamětní deska

Pohřben(a)

Kroměříž 03/070, sektor 3, poloha hrobu na mapě

Pamětní deska

Hrob

zdroj: Patka 20.4.2017
zdroj: Patka 20.4.2017

Zdroje

MERCOVÁ, Markéta a Vlastimil SOCHOR. Kroměřížský hřbitov. Kroměříž: Státní okresní archiv, 2001. ISBN 80-859-4524-X.

ČOUPEK, Jiří. doc.PhDr. et ThDr. Antonín Breitenbacher. In: Encyklopedie města Uherské Hradiště [online]. 2017, 14.2.2018 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: encyklopedie.mesto-uh.cz
 

Antonín Breitenbacher. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Naposledy aktualizováno: 26. 2. 2023