ENKM Objekty Budovy Altelandský dům

Altelandský dům

Vodní 79/21

Komentář

MonumNet uvádí čo. 25.
Patrový měšťanský dům s dvorním křídlem, situovaný v severozápadní frontě ulice Vodní. Objekt s klenutým sklepem a přízemím a plochostropým patrem je v dnešní podobě dílem barokních a klasicistních přestaveb staršího domu.
Perůtka chybně uvádí jako Altelandský dům č.p. 81.

NPÚ

39411/7-6009, 1000151438

Ústřední seznam kulturních památek

39411/7-6009, 1000151438
, zdroj: Patka 7. 12. 2021
zdroj: Patka 7. 12. 2021