ENKM Osobnosti Alois Spisar

ThDr. Alois Spisar

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 18. 4. 1874, Německé Prusy u Vyškova

Datum a místo úmrtí

† 4. 9. 1955 (81 let), Praha

Obor působení

církev, vzdělávání

Vzdělání

1885–1893 v arcibiskupském semináři středoškolská studia
1893–1897 teologická fakulta v Olomouci
1897 vysvěcen za kněze
1911 filozofická fakulta ve Vídni

Zaměstnání

1897–1899 Paseky u Štenberka
1899–1906 Ostrava, Přívoz, Litovel
1906–1923 střední školy v Kroměříži
1925–1928 reálka Praha
děkan Vysoké školy bohovědné
profesor teologie na Husově teologické fakultě

Komentář

patřil k československé církvi husitské
společně s Matějem Pavlíkem-Gorazdem požadovali reformu církve, později se postavil proti
1820 se oženil
publikační a přednášková činnost

Zdroje

MAREK, Pavel. Několik dokumentů k životu a dílu prof. Aloise Spisara. Archivní ročenka 1999. Kroměříž: Státní okresní archiv, 1999, , s.41-52.

Naposledy aktualizováno: 14. 3. 2023