ENKM Osobnosti Alois Richter

ThDr. Alois Richter

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 19. 11. 1884, Mohelnice

Datum a místo úmrtí

† 18. 8. 1958 (73 let), Tovačov

Obor působení

archivnictví, knihovnictví, publicistika, vzdělávání

Vzdělání

1895–1903 Slovanské gymnázium v Olomouci
Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Olomouci-ordinován v roce 1907

Zaměstnání

vikář farního kostela u sv. Mořice v Kroměříži
1937–1946 ředitel arcibiskupského archívu a knihovny v Kroměříži
Po válce působil pedagogicky na kroměřížských středních školách.

Působil(a)

Kroměříž

Komentář

Má velké zásluhy na uchránění svěřených archiválií před válečnými škodami.Byl ve své době i uznávaným autorem odborných textů.

Zdroje

Alois Richter: archivář, spisovatel, středoškolský profesor. In: Slovanské gymnázium Olomouc: osobnosti a absolventislovanského gymnázia [online]. Olomouc [cit. 2021-03-12]. Dostupné z: www.sgo.cz

Naposledy aktualizováno: 12. 3. 2021