ENKM Osobnosti Alois Poledňák

Alois Poledňák

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 14. 3. 1922, Kroměříž

Datum a místo úmrtí

† 31. 7. 1984 (62 let), Praha

Obor působení

politika, vzdělávání, neziskové organizace

Vzdělání

1941 gymnázium maturita
učitelský ústav v Kroměříži

Zaměstnání

V letech 1951 až 1956 pracoval jako šéfredaktor Pionýrských novin.Souběžně s prací v redakci vykonával funkci tajemníka ÚV ČSM.
1959 ředitelem Československého státního filmu
1960–1968 byl zvolen za KSČ do Národního shromáždění ČSSR
1969 Sněmovna lidu Federálního shromáždění
1970-71 bez soudu zadržován
1971–1984 po přednesení sebekritiky se stál vedoucím archivu Státní knihovny (nyní Národní knihovny ČR)

Komentář

V roce 1953 vydal lživou publikaci Skauting ve službách podněcovatelů války, která popisovala skauty jako agenty Západu, za což se v roce 1968 omluvil náčelníkovi Rudolfu Plajnerovi.

Za jeho působení proběhla ve filmu československá nová vlna.

V roce 1968 předsedal schůzi parlamentu, která odsoudila invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa.

Zdroje

Alois Poledňák. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-06-17]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Naposledy aktualizováno: 10. 8. 2020