ENKM Osobnosti Alois Josef Krakovský z Kolovrat

Alois Josef Krakovský z Kolovrat

Národnost

jiná

Datum a místo narození

* 21. 1. 1759, Praha

Datum a místo úmrtí

† 28. 3. 1833 (74 let), Praha

Obor působení

církev, vzdělávání

Vzdělání

jezuitské gymnázium v Praze
teologie v Praze
1776–1781 teologie v Římě, získal kněžské svěcení i doktorát z teologie

Zaměstnání

1783 se stal proboštem kroměřížské kapituly
1786 byl přijat za sídelního kanovníka olomouckého
1812 biskup královéhradecký
1830 pražský arcibiskup

Jeho nejstarší bratr Jan Karel Kolovrat Krakovský (1748–1816) sloužil v rakouské armádě a za napoleonských válek dosáhl hodnosti polního maršála. Významným vojevůdcem napoleonských válek byl také švagr Karl Joseph Hadik von Futak (1756–1800), který zemřel na následky zranění z bitvy u Marenga. Další švagr hrabě Prokop Lažanský z Bukové (1741–1804) působil ve státních službách a nakonec zastával funkci rakouského nejvyššího kancléře.

Rodina

otec Prokop Jan Krakovský z Kolovrat
matka Marie Anna Markéta Ogilva

Působil(a)

Praha, Olomouc, Kroměříž

Pohřben(a)

Praha, katedrála sv. Víta

Zdroje

Alois Josef Krakovský z Kolovrat. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2023-02-06]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

PETERA, Václav. Géniové církve a vlasti. Rkp. Praha 1964.

Naposledy aktualizováno: 6. 2. 2023