ENKM Osobnosti Alois Hložek

generál Alois Hložek

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 6. 6. 1893, Kroměříž

Datum a místo úmrtí

† 18. 12. 1961 (68 let), Olomouc

Obor působení

válka, politika

Vzdělání

reálka v Kroměříži - maturita 1911

Zaměstnání

1914–1918 rakousko-uherská armáda - 1. světová válka
1918 československá armáda - pěchota
1924–1928 sloužil v Kroměříži
1928 dělostřelectvo v Olomouci
1939–1942 civilní zaměstnanec - Okresní úřad Olomouc - venkov
1942–1945 Buchenwald
1945 československá armáda - velitel dělostřeleckého pluku
1946–1954 poslanec Národního shromáždění za KSČ
1948 povýšen na brigádního generála
1951–1953 předseda Svazu pro spolupráci s armádou (Svazarm)

Působil(a)

Kroměříž, Olomouc
generál Alois Hložek, zdroj: ZEZULOVÁ, Jitka a ŠLANCAROVÁ, Martina. Kroměřížská historická ohlédnutí.XII. Polozapomenuté osobnosti protektorátní Kroměříže. Kroměřížský zpravodaj. 2015, 12, (12), s. 11.
zdroj: ZEZULOVÁ, Jitka a ŠLANCAROVÁ, Martina. Kroměřížská historická ohlédnutí.XII. Polozapomenuté osobnosti protektorátní Kroměříže. Kroměřížský zpravodaj. 2015, 12, (12), s. 11.

Zdroje

ZEZULOVÁ, Jitka a ŠLANCAROVÁ, Martina. Kroměřížská historická ohlédnutí.XII. Polozapomenuté osobnosti protektorátní Kroměříže. Kroměřížský zpravodaj. 2015, 12, (12), s. 11.

Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-06-17]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Hlo%C5%BEek

Naposledy aktualizováno: 4. 4. 2022