ENKM Osobnosti Alois Boháč

Alois Boháč

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 2. 2. 1885, Volyně

Datum a místo úmrtí

† 14. 1. 1945 (59 let), Praha

Obor působení

výtvarné umění, vzdělávání

Vzdělání

1891–1896 Řemeslná škola Volyně - knihtiskař
1899 německá měšťanka ve Vimperku
česká státní reálka Brno - maturita
Akademie výtvarných umění ve Vídni - akademický malíř - způsobilost pro středoškolskou výuku kreslení a výtvarné výchovy a pro nižší stupeň i geometrii

Zaměstnání

1908 gymnázium v Třebíči, Velké Meziříčí
1916–1921 Kroměříž - česká státní reálka, Arcibiskupské gymnázium
1921 Itálie, Německo
1923 Rakousko Jugoslávie
1928 vyzstavuje s bratry v Topičově salónu v Praze
1935 Paříž
soukromá umělecká škola v Praze
1938 reformní reálné gymnázium v Karlových Varech

Komentář

externí vyučující v arcibiskupském gymnáziu nemuseli být kněžského stavu
mezi sktudenty byl velmi oblíben
ilustrace v čas. Zlatá Praha a Český svět
v Kroměříži se oženil
výborný kreslíř, akvarelista, postsecesionální ilustrátor, malíř tolkienovských světů
jeho žákem byl Karel Minář
expozice bří Boháčů je ve Volyni

Pohřben(a)

ve Volyni

Zdroje

Alois Boháč. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-08-19]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Naposledy aktualizováno: 20. 8. 2020