ENKM Osobnosti Alois Beňa

Alois Beňa

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 9. 5. 1876, Citov u Přerova

Datum a místo úmrtí

† 18. 12. 1942 (66 let), Kroměříž

Obor působení

vzdělávání, sport, kultura, národpis

Vzdělání

obecní, měšťanská i střední školu v Kroměříži

Zaměstnání

podučitel ve Kvasicích
na české zemské reálce v Kroměříži vyučoval tělocvik, český jazyk, zeměpis, těsnopis a dějepis
na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži učil tělocvik
1914 narukoval po 8 měsících převelen do vojenské lékárny léčebného ústavu v Kroměříži
březen 1915 poslán k zeměbraneckému pluku č. 25 - Halič, Polsko
převelen k 18. honvédskému pluku
6. 1. 1916 - zraněn ruským granátem
1917 se vrátil do Kroměříže jako válečný invalida
od září znovu učil na české reálce

Komentář

1885 se přestěhoval z Citova po tragickém skonu otce (zemřel při práci v lese), matka Amálie, sourozenci Anna, Antonín.

člen Muzejní a knihovní jednoty v Kroměříži
náčelník Sokola (1899-1915)
náčelník župy Hanácké (1900-1916 a 1921-1924)
člen pěveckého spolku Moravan
spoluzakládal Pěvecké sdružení moravských učitelů a Pěvecký kroužek Sokola
nositel řady sokolských a jiných ocenění
vlastenec

Ze vzpomínek dcery PhDr. Ivy Vlčkové Butulové (rukopis)
sběratel moravských pověstí

Pohřben(a)

Kroměříž 21/493, sektor 21, poloha hrobu na mapě

Hrob

zdroj: Patka 30.l.2021
zdroj: Patka 30.l.2021

Zdroje

Regionální autorita: Alois Beňa. In: Knihovna Kroměřížska: katalog [online]. [cit. 2020-07-030]. Dostupné z: kromeriz.tritius.cz

Naposledy aktualizováno: 10. 3. 2023