ENKM Osobnosti Alexej Čepička

JUDr. Alexej Čepička

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 18. 8. 1910, Kroměříž

Datum a místo úmrtí

† 30. 9. 1990 (80 let), Dobříš

Obor působení

politika, právo, armáda

Vzdělání

1929 maturita na kroměřížském gymnáziu
právnická fakulta Univerzity Karlovy
1942–1945 byl vězněn v koncentračních táborech Osvětim a Buchenwald

Zaměstnání

1945–1946 předseda MNV v Kroměříži (starosta města Kroměříže)
1947–1956 zastával vysoké stranické i státní funkce
1947 ministr vnitřního obchodu,poté ministra spravedlnosti, poté ministra národní obrany
1953 náměstek předsedy vlády (místopředsedou vlády)
1954 první náměstekem vlády
1949–1950 post předsedy Státního úřadu pro věci církevní
1951–1954 člen předsednictva ÚV KSČ, člen politického sekretariátu ÚV KSČ, člen politického byra ÚV KSČ
1948–1955 odpovědnost za nezákonnosti a zločiny páchané státní správou, spolu s Klementem Gottwaldem a Rudolfem Slánským byl hlavním architektem plánů KSČ na likvidaci římskokatolické církve, osobně řídil politické procesy s odpůrci komunistů.
od r. 1946 poslanec Ústavodárného Národního shromáždění za KSČ
v r. 1956 byl odvolán z významných stranických funkcí
předseda Státního úřadu pro vynálezy a normalizaci
1963 vyloučen z KSČ za nezákonnosti, kterých se dopustil v padesátých letech
19. 5. 1948 čestný občan města Kroměříže - zrušeno 10. 10. 1991

Komentář

Řád 25. února
Řád Klementa Gottwalda - za budování socialistické vlasti
Československý válečný kříž 1939
Československá medaile za zásluhy I. stupně
Pamětní odznak 2. národního odboje
Pamětní kříž Za věrnost 1939-1945


Regionální autority: Alexej Čepička. In: Knihovna Kroměřížska: katalog [online]. [cit. 2020-06-08]. Dostupné z: https://kromeriz.tritius.cz/authority/129551?search=0f8dae05-3706-4e6a-818a-ae8cf33b14f0&si=1

Zdroje

Alexej Čepička. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-06-08]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

 

PERNES, Jiří. Alexej Čepička : šedá eminence rudého režimu. Vyd. 1. Praha: Brána, 2008. 305 s., [24] s. obr. příl. ISBN 978-80-7243-382-7 (váz.).

Regionální autority: Alexej Čepička. In: Knihovna Kroměřížska: katalog [online]. [cit. 2020-06-08]. Dostupné z: kromeriz.tritius.cz

Naposledy aktualizováno: 6. 12. 2021