ENKM Osobnosti Alexandr Manolache

generál Alexandr Manolache

Národnost

jiná

Datum a místo narození

* Rumunsko

Obor působení

válka

Komentář

11. 7. 1968 čestný občan města Kroměříže

Zdroje

Alexandr Manolache. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Naposledy aktualizováno: 6. 12. 2021