ENKM Osobnosti Adolf Frankl-Grün

Dr. Adolf Frankl-Grün

Datum a místo narození

* 21. 1. 1847, Uherský Brod

Datum a místo úmrtí

† 16. 2. 1916 (69 let), Vídeň

Obor působení

Židé, vzdělávání, literatura

Vzdělání

navštěvoval starobylou ješivu v Lipníku nad Bečvou pod vedením Mosese Blocha
ješiva představitele tzv. moderní ortodoxie rabína Asriela Hildesheimera v někdejším uherském Kismartonu (dnešní Eisenstadt v rakouském Hradsku)
1872–1878 studium na prestižním Židovském teologickém semináři v Breslau

Zaměstnání

1877–1911 ustanoven rabínem v Kroměříži
1890–1893 jmenován zastupujícím holešovským rabínem
1892–1894 zastupující rabín v Kojetíně
1911 odchod do důchodu ve Vídni

Rodina

manželka Klára Freundová
syn Dr. Oskar Frankl
syn Dr. Siegfried Frankl

Působil(a)

Kroměříž, Kojetín, Holešov, Vídeň

Komentář

napsal třísvazkové dějiny židovské obce v Kroměříži
1890 protižidovské násilnosti se nevyhnuly Kojetínu a především Holešovu
1887 se ztratila v Kojetíně služebná a Židé byli obviněni z rituální vraždy, později byla nalezena utonulá, obvinění se dotklo i Dr. Frankla-Grüna, který však pohotově zareagoval a celou záležitost publikoval v místním tisku dříve
1893 v Holešově dvě služebné pomluvily několik vážených místních Židů, že chtějí vykonat rituální vraždu - za pomluvu byly obě odsouzeny, nicméně zrnko zloby bylo zaseto
vývojem politické situace vznikly v okolních městech demonstrace, které v Holešově vyvrcholily pogromem a rabováním židovských obchodů
1891-1893 vybudování synagogy v Holešově
1909-1910 vybudování synagogy v Kroměříži - obě synagogy navrhl architekt Jakob Gartner (přerovský rodák)

Pohřben(a)

Vídeň Starý židovský hřbitov, poloha hrobu na mapě
Dr. Adolf Frankl-Grün, zdroj: Muzeum Kroměřížska
zdroj: Muzeum Kroměřížska

Zdroje

SOUKUP, Daniel. Frankl-Grün Adolf: psáno pro olomoucký měsíčník Chajejnu. In: Židovká obec Brno: vzdělávání, osobnosti [online]. Brno [cit. 2020-11-09]. Dostupné z: www.zob.cz

Naposledy aktualizováno: 4. 3. 2023