ENKM Osobnosti Adolf Donath

Adolf Donath

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 9. 12. 1876, Kroměříž

Datum a místo úmrtí

† 27. 12. 1937 (61 let), Praha

Obor působení

knihovnictví, publicistika

Vzdělání

německé gymnázium v Kroměříži, maturita z češtiny
sedm semestrů právnické fakulty ve Vídni (do 1899)- studia nedokončil

Zaměstnání

knihovník a vedoucí literární sekce Židovské akademické čítárny
věnoval se literatuře a umění
1895 redaktor časopisu Moderní revue
1905–1933 Berlín - umělecké sběratelství jako znalec, badatel i odborný spisovatel
do r. 1915 zastupující šéfredaktor a umělecký kritik listu Berliner Zeitung am Mittag, později v rubrice Vom Kunstmarkt v listu Berliner Tageblatt.
Za první světové války sloužil 1915–16 v Brně.
1934 - 1936 vydával měsíčník Die Internationale Kunstwelt, na nějž 1937 navázalo periodikum pro přátele umění a sběratele Internationale Kunstrevue

Komentář

československé občanství
pocházel z chudé židovské rodiny
přítel Maxe Švabinského
styky s několika pražskými literáty
psal divadelní kritiky do Neue Freie Presse a dalších periodik
1895 přítel Jaroslava Vrchlického
v Praze 1937 vydal svou poslední publikaci Jak pracují padělatelé umění
dopisoval do deníků Prager Tagblatt a Prager Börsen-Courier, v němž byl vedoucím umělecké a starožitnické burzy

Dílo: Sám od mládí psal básně: někdy s bukolickými motivy rodné Hané, postupně se v jeho tvorbě prosadily sionistické ideály (pozdější sbírka Judenlieder, 1920).
Německy napsal a vydal několik knih, např. Psychologii uměleckého sběratelství (1911) či Techniku uměleckého sběratelství (1925). Vydával též uměleckohistorické časopisy se sběratelským zaměřením: Der Kunstwanderer (1919–32, většinou jako čtrnáctideník) a Jahrbuch für Kunstwanderer (1921–25, Frankfurt nad Mohanem).
Ani za dlouhodobého pobytu v Německu neztratil spojení s českým prostředím, zajížděl za rodiči do Kroměříže. Po nástupu nacistů k moci přesídlil do Prahy, kde měl zázemí v rodině bratra Bruna, antikváře.

Zdroje

FIŠER, Zdeněk. Donath Adolf 9.12.1876-27.12.1937. Biografický sborník českých zemí [online]. Akademie věd České republiky [cit. 2020-06-03]. Dostupné z: biography.hiu.cas.cz

Naposledy aktualizováno: 26. 6. 2023