ENKM Události Parkovací dům v Kroměříži

29. 6. 2021

Parkovací dům v Kroměříži

Parkovací dům bude mít vjezd i výjezd z Velehradské ulice. Náklady na stavbu činí 86 mil. Kč. Stavbu provádí firma GEMO z Olomouce a investorem je město Kroměříž. Termín dokončení stavby bude pravděpodobně zkrácen.

Zpět

Další události v roce 2021

Dokončena oprava sloupu Nejsvětější Trojice

Více info