ENKM Události Zanikl odbor kultury na městě

31. 12. 2020

Zanikl odbor kultury na městě

Ke konci roku zanikl odbor kultury na Městském úřadu v Kroměříži. Od 1.1.2021 byl tento odbor včleněn do útvaru tajemníka. Místo vedoucího odboru bylo zrušeno.

Zdroje

(jv). Odbor kultury zaniká, akce města bude pořádat jen Dům kultury v Kroměříži. Kroměřížský zpravodaj. 2020, (12), s. 7.

Zpět

Další události v roce 2020

Dokončení opravy lávky

Více info

Kraj ocenil Jaroslava Forýtka a Dagmar Kalčíkovou

Více info