ENKM Události Kraj ocenil Jaroslava Forýtka a Dagmar Kalčíkovou

5. 11. 2020

Kraj ocenil Jaroslava Forýtka a Dagmar Kalčíkovou

Oba byli oceněni za přínos práce v souciální oblasti. Jaroslav Forýtek za pracovní aktivity v Domově se zvláštním režimeme Strom života a Dagmar Kalčíková, která se stará o svého těžce postiženého syna Davida, který dýchá pouze s pomocí přístrojů.

Zdroje

KUČEROVÁ, Šárka. Kraj ocenil pracovní výsledky Jaroslava Forýtka a laskavou péči Dagmar Kalčíkové. Kroměřížský zpravodaj. 2020, (12), s. 15.

Zpět

Další události v roce 2020

Zanikl odbor kultury na městě

Více info

Dokončení opravy lávky

Více info