ENKM Události Zasazení lip v Postoupkách a Těšnovicích

28. 10. 2018

Zasazení lip v Postoupkách a Těšnovicích

Lípy srdčité vysadily v přidružených obcích. V Postoupkách bude lípa stínit prostor pro děti na hřišti. V Těšnovicích byla vysazena ve Žlíbku.

Zdroje

DOČKALOVÁ, Alena a STRÁŽNICKÝ, Aleš. V Postoupkách vysadili lípu srdčitou. Kroměřížský zpravodaj. 2019, 16, (1), s. 14.

DOČKALOVÁ, Zdena. V Těšnovicích se vzpomínalo a slavilo. Kroměřížský zpravodaj. 2019, 16, (1), s. 14.

Zpět

Další události v roce 2018

Statistika obyvatel a nově narozených

Více info

Nová kaple v nemocnici

Více info

Rakouské dny v Kroměříži

Více info

Memoriál Martina Křenka a Tomáše Kříže

Více info

Bulharské dny v Kroměříži

Více info

Bulharský velvyslanec v Kroměříži

Více info

Nejstarší Kroměřížanka oslavila 107. narozeniny

Více info

Zahájení rekonstrukce Vodní ulice

Více info

Rekonstrukce Starého pivovaru

Více info

Cena města Kroměříže za rok 2017

Více info

První kroměřížské miminko

Více info