ENKM Události Zahájení rekonstrukce Vodní ulice

1. 3. 2018

Zahájení rekonstrukce Vodní ulice

Rekonstrukce proběhla ve dvou etapách. Nejprve VaK a po ní Innogy. Ulice byla rozdělena do dvou částí. Byl zlepšen vstup do města.

Zdroje

(jv). Informace o průběhu rekonstrukce Vodní ulice si přišlo poslechnout asi 50 lidí. Kroměřížský zpravodaj. 2018, 15, (1), s. 6.

Zpět

Další události v roce 2018

Statistika obyvatel a nově narozených

Více info

Nová kaple v nemocnici

Více info

Zasazení lip v Postoupkách a Těšnovicích

Více info

Rakouské dny v Kroměříži

Více info

Memoriál Martina Křenka a Tomáše Kříže

Více info

Bulharské dny v Kroměříži

Více info

Bulharský velvyslanec v Kroměříži

Více info

Nejstarší Kroměřížanka oslavila 107. narozeniny

Více info

Rekonstrukce Starého pivovaru

Více info

Cena města Kroměříže za rok 2017

Více info

První kroměřížské miminko

Více info