ENKM Události Statistika obyvatel a nově narozených

31. 12. 2018

Statistika obyvatel a nově narozených

V Kroměříži se v během r. 2018 narodilo695 dětí a jedno dítě narozené doma. Nejčastějším jménem byla: Tereza, Jakub, Matyáš a Sofie. V Kroměříži žilo 28 861 obyvatel, tj. 13 693 mužů a 15 168 žen.

Zdroje

(jv). V Kroměříži se loni narodilo nejvíce Terezek, jakubů, Matyášů a Sofií. Kroměřížský zpravodaj. 2019, 16, (2), s. 5.

Zpět

Další události v roce 2018

Nová kaple v nemocnici

Více info

Zasazení lip v Postoupkách a Těšnovicích

Více info

Rakouské dny v Kroměříži

Více info

Memoriál Martina Křenka a Tomáše Kříže

Více info

Bulharské dny v Kroměříži

Více info

Bulharský velvyslanec v Kroměříži

Více info

Nejstarší Kroměřížanka oslavila 107. narozeniny

Více info

Zahájení rekonstrukce Vodní ulice

Více info

Rekonstrukce Starého pivovaru

Více info

Cena města Kroměříže za rok 2017

Více info

První kroměřížské miminko

Více info