ENKM Události První kroměřížské miminko

1. 1. 2018

První kroměřížské miminko

Narodil se Matěj Sum, vážil 3450g a měřil 50 cm. Narodil se mamince Renatě Křížové.

Zdroje

Kroměřížský zpravodaj. 2018, 15, (2), s. 1.

Zpět

Další události v roce 2018

Statistika obyvatel a nově narozených

Více info

Nová kaple v nemocnici

Více info

Zasazení lip v Postoupkách a Těšnovicích

Více info

Rakouské dny v Kroměříži

Více info

Memoriál Martina Křenka a Tomáše Kříže

Více info

Bulharské dny v Kroměříži

Více info

Bulharský velvyslanec v Kroměříži

Více info

Nejstarší Kroměřížanka oslavila 107. narozeniny

Více info

Zahájení rekonstrukce Vodní ulice

Více info

Rekonstrukce Starého pivovaru

Více info

Cena města Kroměříže za rok 2017

Více info