ENKM Události Nejstarší Kroměřížanka oslavila 107. narozeniny

17. 3. 2018

Nejstarší Kroměřížanka oslavila 107. narozeniny

Paní Magdalena Kytnerová se narodila 17.3.1911.

Zdroje

KUČEROVÁ, Šárka. Nejstarší Kroměřížanka oslavila 107. narozeniny. Kroměřížský zpravodaj. 2018, 15, (4), s. 3.

Zpět

Další události v roce 2018

Statistika obyvatel a nově narozených

Více info

Nová kaple v nemocnici

Více info

Zasazení lip v Postoupkách a Těšnovicích

Více info

Rakouské dny v Kroměříži

Více info

Memoriál Martina Křenka a Tomáše Kříže

Více info

Bulharské dny v Kroměříži

Více info

Bulharský velvyslanec v Kroměříži

Více info

Zahájení rekonstrukce Vodní ulice

Více info

Rekonstrukce Starého pivovaru

Více info

Cena města Kroměříže za rok 2017

Více info

První kroměřížské miminko

Více info