ENKM Události Nová kaple v nemocnici

6. 12. 2018

Nová kaple v nemocnici

Nová kaple v nemocnici vznikla přestavbou jedné místnosti na oddělení ošetřovatelské péče. Prostor vysvětil Mons. Bohumír Vitásek, kanovník Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci. Na vybudování kaple se podílela také Římskokatolická farnost sv. Mořice v Kroměříži a Zlínský kraj.

Zdroje

(red). Kapli v nemocnici v Kroměříži mohou využívat pacienti, personál i návštěvníci. Kroměřížský zpravodaj, 2019, 16, (1), s. 6.

Zpět

Další události v roce 2018

Statistika obyvatel a nově narozených

Více info

Zasazení lip v Postoupkách a Těšnovicích

Více info

Rakouské dny v Kroměříži

Více info

Memoriál Martina Křenka a Tomáše Kříže

Více info

Bulharské dny v Kroměříži

Více info

Bulharský velvyslanec v Kroměříži

Více info

Nejstarší Kroměřížanka oslavila 107. narozeniny

Více info

Zahájení rekonstrukce Vodní ulice

Více info

Rekonstrukce Starého pivovaru

Více info

Cena města Kroměříže za rok 2017

Více info

První kroměřížské miminko

Více info