ENKM Události Izraelský velvyslanec v Kroměříži

24. 2. 2015

Izraelský velvyslanec v Kroměříži

Izraelský velvyslanec Gary Koren navštívil město z vlastní iniciativy a v souvislosti s aktivitami Arcibiskupského gymnázia. Setkal se s představiteli města a se studenty.

Zdroje

ZRNA, Pavel. Izraelský velvyslanec navštívil Kroměříž. Kroměřížský zpravodaj. 2015, 12, (4), s. 2.

Zpět

Další události v roce 2015

Statistika obyvatel města 2015

Více info

Pamětní deska letcům RAF

Více info

Lucemburské dny v Kroměříži

Více info

Nové partnerské město Ružomberok

Více info

Cena České hudební rady

Více info

Lotyšské dny v Kroměříži

Více info

Rumunská velvyslankyně v Kroměříži

Více info

Seriál

Více info

HIT sezony 2015

Více info