ENKM Události Klub seniorů oslavil 40. výročí svého vzniku

20. 1. 2014

Klub seniorů oslavil 40. výročí svého vzniku

Klub byl otevřen v lednu 1974 a vunikl sloučením Klubu důchodců MNV a turistického kroužku důchodců při ZK Pal-Magneton. Sídlo měl na Velkém nám. čp. 15. Od ledna 2012 klub sídlí na Hanáckém náměstí v bývalém objektu PDA.

Zdroje

DOČKALOVÁ, Zdena. Klub seniorů oslavil 40. výročí svého vzniku. Kroměřížský zpravodaj. 2014, 11, (2), s. 5.

Zpět

Další události v roce 2014

Statistika obyvatel města

Více info

Pocta knihovnici a herečce Hance Fialové

Více info

Italské dny v Kroměříži

Více info

Expozice Karla Kryla

Více info

Květná zahrada po rekonstrukci

Více info

Oddechová zóna ve Vodní ulici

Více info

Ostrostřelci vysvětili svůj prapor

Více info

Revitalizace Slovanského náměstí

Více info

Knihovnička na Bajdě

Více info

Strom Karla Kryla v Podzámecké zahradě

Více info

Olomoucká karta v Kroměříži

Více info

Uzavření kožního oddělení v nemocnici

Více info

Rákosníčkovo hřiště

Více info

Řecké dny v Kroměříži

Více info

Revitalizace sídliště Slovan se rozběhla

Více info

První novorozenec roku 2014

Více info