ENKM Události Turistické informační centrum zahájilo provoz

7. 1. 2013

Turistické informační centrum zahájilo provoz

TIC zahájilo provoz v nových prostorách městského úřadu. Dříve zde byly kanceláře. Tvoří tak spojnici mezi Starým pivovarem a radnicí. Do konce roku 2012 provozoval TIC soukromý majitel Ing. O. Kuchař a pronajímal si prostory v soukromém domě na Velkém nám. Město se rozhodlo mít vlastní prostory. Správu nad TIC svěřilo Knihovně Kroměřížska - TIC je jejím detašovaným pracovištěm.

Zpět

Další události v roce 2013

Statistika obyvatel města

Více info

Litevské dny v Kroměříži

Více info

Prezident Miloš Zeman v Kroměříži

Více info

Noc literatury v knihovně

Více info

Irské dny v Kroměříži

Více info

Biblioterapie v knihovně

Více info

Dar historické cechovní listiny kroměřížských tkalců

Více info

Začal rok oslav 750. výročí trvání města Kroměříže

Více info

Prvním miminkem v Kroměříži byl Matěj Horák

Více info