ENKM Události Statistika obyvatel města

31. 12. 2013

Statistika obyvatel města

V Kroměříži a v místních částech žilo 28 755 obyvatel z toho bylo 13579 mužů a 15176 žen. 601 občanů se do města přistěhovalo a 490 jich město opustilo. Průměrný věk činil 43 let.

Zdroje

(pz). Kroměříž má o něco málo obyvatel než loni. Kroměřížský zpravodaj. 2014, 11, (2), s. 3.

Zpět

Další události v roce 2013

Litevské dny v Kroměříži

Více info

Prezident Miloš Zeman v Kroměříži

Více info

Noc literatury v knihovně

Více info

Irské dny v Kroměříži

Více info

Biblioterapie v knihovně

Více info

Dar historické cechovní listiny kroměřížských tkalců

Více info

Začal rok oslav 750. výročí trvání města Kroměříže

Více info

Turistické informační centrum zahájilo provoz

Více info

Prvním miminkem v Kroměříži byl Matěj Horák

Více info