ENKM Události První občánek města Kroměříže

1. 1. 2006

První občánek města Kroměříže

Malý Radovan se narodil Lence Peclové.

Zdroje

-kam- První občánek města Kroměříže i Zlínského kraje roku 2006. Kroměřížský zpravodaj. 2006, 1, (2), s. 10.

Zpět

Další události v roce 2006

Knihovna v Bílanech

Více info

Prof. MUDr. Ferdinand Knobloch , CSc.,M.D.,FRCP

Více info

Dívčí pěvecký sbor v Číně

Více info

Ombudsmani v Kroměříži

Více info

Stavba dálnice u Kroměříž

Více info

Velvyslanec Rumunska se rozloučil s Kroměříží

Více info

Nové Centrum Celoživotního učení v knihovně

Více info