ENKM Události Nové Centrum Celoživotního učení v knihovně

11. 1. 2006

Nové Centrum Celoživotního učení v knihovně

Projekt knihovny byl podpořen Evropským sociálním fonadem s tátním rozpočtem ČR v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Poskytuje rekvalifikační kurzy pro dlouhodobě nezaměstnané. Jedná se o první projekt realizovaný v knihovně v rámci ČR.

Zdroje

KARÁSEK, M. Knihovna Kroměřížska otevřela Centrum celoživotního učení. Kroměřížský zpravodaj. 2006, 1, (2), s. 14.

Zpět

Další události v roce 2006

Knihovna v Bílanech

Více info

Prof. MUDr. Ferdinand Knobloch , CSc.,M.D.,FRCP

Více info

Dívčí pěvecký sbor v Číně

Více info

Ombudsmani v Kroměříži

Více info

Stavba dálnice u Kroměříž

Více info

Velvyslanec Rumunska se rozloučil s Kroměříží

Více info

První občánek města Kroměříže

Více info