ENKM Události Jiří Pavlík nositel francouzského vyznamenání

5. 6. 2002

Jiří Pavlík nositel francouzského vyznamenání

Francouzské vyznamnenání Akademická palma bylo uděleno MUDr. Jiřímu Pavlíkovi na francouzském velvyslanectví. Jiří Pavlík dlouhá léta vedl Česko-frnacouzskou společnost v Kroměříži a rozvíjel partnerské vztahy se Chateaudunem.

Zdroje

HLAVINKOVÁ, Vladimíra. Jiří Pavlík získal francouzské vyznamenání. HIT Týdeník Kroměřížska. 2002, 1, (23), s. 8.

Zpět

Další události v roce 2002

Sté výročí založení mlékárny a mlékárenské školy

Více info

Otevřena pošta Kroměříži

Více info

Zahájen provoz nové pobočky pošty

Více info

120. výročí Gymnázia v Kroměříži

Více info

80. výročí založení filatelistického Klubu Kroměříž 06-5

Více info

Prvenství v mezinárodní soutěži v Paříži

Více info

Lada Brázdilová - nejlepší sportovkyně okresu Kroměříž

Více info

6. celostátní přehlídka sýrů v Praze

Více info

Sloučení regionálních novin

Více info