ENKM Události Nový Dětský domov v Kroměříži

26. 8. 1996

Nový Dětský domov v Kroměříži

Do r. 1989 byl Dětský domov umístěn v zámečku v Hošticích. Pro nový Dětský domov byl vybrán objekt v Kroměříži U Sýpek 1306. Pomohl za dobu své existence 86 dětem

Zdroje

KARÁSEK, Miroslav.  Malé výročí Dětského domova v Kroměříži. Kroměřížský zpravodaj. 2006, (11), s. 11.

Zpět

Další události v roce 1996

Tragická událost na Nilu

Více info

Prezident Finska v Kroměříži

Více info

Čerstvý nositel Nobelovy ceny Martti Ahtisaari v Kroměříži

Více info

Nově postavená Střední zdravotnická škola

Více info

První turnaj beach volejbalu v Kroměříži

Více info

Justiční škola v novém v Kroměříži

Více info

Otevření přístavby České spořitelny, a.s.

Více info