ENKM Události Zatěžkávací zkouška lávky

30. 5. 1984

Zatěžkávací zkouška lávky

Úspěšná zatěžkávací zkouška nově postavené lávky přes Moravu provedli pracovníci Geodézie Kroměříž, T AZUS Brno a VÚIS Brno. Test byl proveden plně zaplněnými aosobními automobily Škoda 105 a dalšími.

Zdroje

Zatěžkávací zkouška. Zpravodaj města Kroměříže. 1984, (7-8), s.120.

Zpět

Další události v roce 1984

Modernizace hotelu Haná

Více info

Očistné lázně v areálu krytého bazénu

Více info