ENKM Události Zkušební provoz krytého bazénu

1. 12. 1983

Zkušební provoz krytého bazénu

Byl zahájen zkušební provoz krytého plaveckého bazénu. První provozní hodiny patřily školní mládeži a byly určeny středisku plavecké výuky, které bylo zřízeno při TJ Vodní sporty Kroměříž.

Zdroje

FRGAL, Ladislav. Zkušební provoz krytého plaveckého bazénu. Zpravodaj města Kroměříže. 1984, (2), s. 74.

Zpět

Další události v roce 1983

Vladimír Remek čestným občanem města

Více info

Nové jesle v Oskoli

Více info

Zastřešení zimního stadionu

Více info

Poklad z doby bronzové

Více info

Dokončení hrubé stavby kina Slovan

Více info