ENKM Události Zastřešení zimního stadionu

30. 9. 1983

Zastřešení zimního stadionu

Zastřešení zimního stadionu provedli Pozemní stavby Gottwaldov (Zlín).

Zdroje

VYCHODIL, J. Zastřešení zimního stadionu. Zpravodaj města Kroměříže. 1983, (11), s. 194.

Zpět

Další události v roce 1983

Zkušební provoz krytého bazénu

Více info

Vladimír Remek čestným občanem města

Více info

Nové jesle v Oskoli

Více info

Poklad z doby bronzové

Více info

Dokončení hrubé stavby kina Slovan

Více info